over hypnotherapie & SoulidMind.....

Hypnotherapie is geen truc of slechts een placebo-effect, in de hersenen verandert er echt iets als hypnose wordt ingezet. Hypnotische suggesties kunnen sterke activiteit teweegbrengen in dezelfde hersengebieden die bij werkelijk beleefde ervaringen worden geactiveerd, zo blijkt uit fMRI- studies.

In hypnotherapie worden vaak ook gedragstechnieken aangeboden. Uit onderzoek blijkt dat hypnotherapie vaak effectief is, maar dat de combinatie van hypnotherapie en cognitieve gedragstherapie nog effectiever is en dat dit effect ook blijvend is.

Bron: D. Revenstorf, Universiteit Tubingen, 2003

wat & hoe hypnotherapie

Trance of hypnose is een toestand van het bewustzijn die tussen waken en slapen inzit. Je bent niet buiten bewustzijn, wel is de ratio in de toestand van trance meer op de achtergrond. De focus ligt op de innerlijke gevoels- en belevingswereld en zo sta je meer open voor verandering en suggesties.

Bij dagdromen of opgaan in een film is sprake van alledaagse trance. Een hypnotherapeut biedt diverse manieren aan om in een lichte of diepere trance te komen. Zo kan op psychisch en/of lichamelijk vlak ontdekt worden wat er aan de hand is om dit aan te gaan pakken en veranderen. 

Met een scala van hypnosetechnieken kan contact worden gelegd met onbewuste gevoelens en overtuigingen. Zo kunnen nieuwe inzichten worden verkregen om die op eigen wijze toe te passen in het dagelijks leven. Gewenste doelen kunnen vaak snel worden bereikt. Een erkende hypnotherapeut zal suggesties aanbieden die aansluiten bij de wil en mogelijkheden van de cliënt, omdat diens vraag en doelen centraal staan. Kom het gewoon eens uitproberen.

Hypnotherapie is zowel vraag- als oplossingsgericht en wordt meestal ook ingezet om oorzaken te kunnen vinden. Hiervoor zijn gemiddeld 6 tot 10 sessies nodig. Elke NBVH-registertherapeut heeft een erkende 3- tot 4-jarige opleiding gevolgd en wordt vanuit veel aanvullende verzekeringen deels of soms geheel vergoed mits de bijscholing PSBK is gevolgd. Kijk op de NBVH-website www.hypnotherapie.nl voor meer informatie.

De therapie kan ingezet worden bij vele klachten zoals gebrek aan zelfvertrouwen, (rook)verslaving, angsten en trauma, burnout-klachten, rugpijn, eetproblemen, slaapproblemen, depressie en dergelijke. Soms is hypnotherapie niet of minder geschikt, informeer bij twijfel via e-mail of telefonisch.