Over Hypnotherapie

Wat is hypnose en hoe werkt hypnotherapie eigenlijk?

Hypnose

Hypnotherapie heeft vaak een wat zweverig imago, hoewel daar in de praktijk weinig van over blijft. Waar hebben we het bij hypnose eigenlijk over? Zie de toestand van hypnose zoals bij waken, slapen en dromen: het zijn bewustzijnstoestanden die kunnen variëren van heel licht tot heel diep. Ook bij hypnose is de bewustzijnstoestand nooit statisch en varieert die van heel licht tot heel diep. In hypnotherapie wordt door hypnose de aandacht gericht op de innerlijke belevingswereld, waardoor de ratio en de omgeving wat meer op afstand staan. Deze zijn dus niet uitgeschakeld! In de normale waaktoestand heeft de ratio vaak de overhand en ligt de focus vooral op de buitenwereld, maar zijn het gevoel en de binnenwereld evenmin uitgeschakeld.

Benutten van het onbewuste 

Met een scala van technieken kun je in hypnotherapie contact maken met je onbewuste als hulpbron, zodat eigen mogelijkheden beter benut kunnen worden en het zelfinzicht wordt vergroot. Op het gebied van cognitie & denkpatronen, gevoel & intuïtie, gedrag & instinct met de bijbehorende lichamelijke sensaties worden onbewuste patronen inzichtelijk en ook hoe ze doorbroken kunnen worden. Het mooie is dat vrijwel iedereen in hypnotherapie zijn/haar eigen oplossingen kan ontdekken en met het onbewuste kan het alle kanten op. Een erkende hypnotherapeut begeleidt hierbij vooral het proces en stuurt zo min mogelijk op de inhoud, dat is aan de cliënt. De vragen die een erkende therapeut stelt en de suggesties die worden aangereikt zijn altijd gebaseerd op wensen en doelen van de cliënt. Slechts circa 5% van wat we doen komt voort uit bewuste processen, wat betekent dat zo’n 95% voortkomt uit het onbewuste. In het onbewuste is het geheel opgeslagen aan informatie, ervaringen, gedachten, emoties en lichamelijke sensaties en beïnvloedt vanuit de achtergrond de aansturing van de meeste lichamelijke en geestelijke processen. Waarom zou je niet via hypnotherapie leren om deze krachtige hulpbron meer te benutten?

Kan iedereen in hypnose?

Net zoals iedereen kan slapen is het in principe voor iedereen mogelijk om hypnose te ervaren. Elke dag kun je meerdere keren in een toestand verkeren die alledaagse trance heet, bijvoorbeeld wanneer je diep geconcentreerd bezig bent of dagdroomt. Waarom zou je dan niet een wat diepere vorm van hypnose kunnen ervaren? Wel kan de één makkelijker in hypnose dan de ander, maar datgene wat hypnotherapie in de weg kan staan ben je meestal zelf: durf en wil je jezelf openstellen of niet? Toch gaan zelfverklaarde ”control freaks” tot hun verrassing vaak sneller in hypnose dan gedacht. Dat komt omdat ze het zelf zichzelf toestaan en de ratio bij hypnose wat meer op afstand staat. Maar als het niet meteen zo makkelijk of diep gaat, zegt dat ook niet veel, want de ene keer slaap je ook eerder of beter dan de andere. Soms is er een innerlijk deel dat hypnose en vaak ook de slaap in de weg kan zitten, met de juiste interventie kan ook dat probleem worden aangepakt.

In een enkel geval kan hypnose minder geschikt zijn, dus wees altijd open over je situatie en neem bij twijfel contact met mij op.