Praktijkinfo

Prijs en tijdsduur sessie Hypnotherapie Soulid Mind:

Aanmelding, betaling, vergoeding, annulering en klachtenprocedure
Informatie en aanmeldingsprocedure:

Wanneer u/je na het bekijken van deze website de stap wil zetten om een afspraak te plannen of nog vragen hebt, kan dit per mail of telefonisch via de contactpagina. Na het maken van een afspraak ontvangt u per mail een intakeformulier om vooraf in te vullen. Ook worden de door mij gehanteerde voorwaarden vooraf toegezonden ter info en ter akkoord, alsmede een voorbeeld van de behandelovereenkomst. Tijdens de intake is het eerste half uur gratis om bijvoorbeeld te kunnen ervaren of er een prettige wederzijdse klik is. Wordt aan het einde van de intake besloten om het traject in te gaan, dan wordt er in ieders belang een behandelovereenkomst ondertekend door beide partijen. Ondertekening betekent niet dat je vastzit aan een therapietraject, want dat kan op elk moment gestaakt worden, ook zonder opgaaf van reden.

Betaling en vergoeding:

Na elke sessie wordt per e-mail een factuur verzonden die per omgaande betaald wordt of uiterlijk 10 dagen na de factuurdatum via bankrekeningnummer NL45TRIO 0198394977 t.n.v.  Soulid Mind o.v.v. uw Naam en Factuurnummer. KvK nummer: 50983105.

Als erkende hypnotherapeut ben ik aangesloten bij beroepsvereniging NBVH, de koepelvereniging RBCZ en bij geschilleninstantie SCAG. AGB-nummers 90043313 en 90052070. 

Via diverse aanvullende verzekeringen is vergoeding (deels) mogelijk. Informeer hier vooraf zelf naar bij uw verzekeraar!

Afspraak annuleren en verzetten of staken van het traject:

Volgens de door mij gehanteerde voorwaarden is het zonder kosten mogelijk om uiterlijk 24 uur van tevoren een afspraak te annuleren en verzetten. Wordt er minder dan 24 uur van tevoren afgezegd dan kan er door mij een factuur in rekening worden gebracht, tenzij er na overleg sprake blijkt van overmacht. 

Op ieder moment kan om een of andere reden het therapietraject (tijdelijk) gestaakt worden, ook zonder opgaaf van reden. Ook in dit geval kan dit zonder kosten uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de laatst geplande sessie, tenzij sprake is van overmacht.

Klachtenprocedure:

Uiteraard doe ik er alles aan om dit te voorkomen, toch kan het weleens gebeuren dat er ergens een misverstand of onenigheid over ontstaat. Mochten we daar onverhoopt om een of andere reden samen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de NBVH. Zij zullen de zaak dan verder afhandelen, in het uiterste geval via geschilleninstantie SCAG.